Ova fotografija prikazuje izgled tipičnog balkanskog balkona, morate vidjeti ovaj hit


Balkan (ili Balkansko poluostrvo) je historijska i geografska regija jugoistočne Evrope te poluostrvo jugoistočne Evrope. Mnogi će se složiti da je Balkan i svojevrsna mentalna regija, te da sve nacije koje žive na ovom području imaju sličnu svakodnevnicu.

Izađite na prozor, pogledajte balkone u svom susjedstvu a zatim ovu ilustraciju na sljedećoj stranici.