Raskrsnica / Ko ima pravo prvenstva prolaza u ovoj situaciji?


Raskrsnica je regulisana saobraćajnim znakovima o prvenstvu prolaza.


Nailazite na put sa pravom prvenstva prolaza i dužni ste da se obavezno zaustavite, a potom ako postoji potreba da ukažete prvenstvo prolaska vozilima koji se kreću putem na koji nailazite, piše Radio Sarajevo.

Vozilo iz suprotnog smjera kreće se putem iste važnosti kao i vi (i vi i on imate “stop”), pa ćete primijeniti pravilo desne strane, odnosno dužni ste da ga propustite jer Vam nailazi sa vaše desne strane u tački gdje vam se sijeku putevi.

Kada se u raskrsnici primijenjuje pravilo desne strane:

Pravilo desne strane primijenjuje se samo ako raskrsnica nije regulisana:

Oznakama na kolovozu
Znakovima o prvenstvu prolaza
Semaforom
Znakovima policijskog službenika

Šinska vozila su izuzeta pravila desne strane, a moraju poštovati saobraćajne znakove o prvenstvu prolaza, semafore i znakove policijskog službenika.

Rješenje raskrsnice za fotografije pogledajte na sljedećoj stranici.