Šta se desi ako primite pogrešnu krvnu grupu?


Evo za koga transfuzija krvi neodgovarajuće grupe može da bude kobna, a za koga “pogrešna” krvna grupa praktično ne postoji.

Transfuzija krvi je prosta medicinska procedura koju lekari upotrebljavaju za nadoknadu gubitka krvi usled povrede i krvarenja, i za nadoknadu krvnih ćelija u slučaju da se iz nekog razloga ćelije ne stvaraju ili skraćeno preživljavaju u cirkulaciji.

Kao i svi drugi oblici lečenja i transfuzija krvi treba da se primenjuje samo onda kada je to zaista neophodno, odnosno kada ne postoji mogućnost podjednako efikasnog alternativnog lečenja.

Krvna grupa je određena našim genima. Ona se nasleđuje od roditelja sa podjedankim uticajem majke i oca. Crvena krvna zrnca – eritrociti su spolja obloženi različitim tvorevinama (proteinima, ugljenim hidratima, glikoproteinima) koje se nazivaju antigeni.

Postoje tri glavna antigena, A, B i O, a moguće kombinacije krvnih grupa, u zavisnosti od toga su A, B, AB i O.

Osobe koje imaju O ili “nultu” krvnu grupu su “univerzalni davaoci”, jer ovu krvnu grupu mogu da primaju svi. A krvnu grupu mogu da primaju osobe koje imaju A i AB krvnu grupu, krvnu grupu B osobe koje imaju B i AB krvnu grupu.

Ali, AB krvnu grupu mogu da prime samo osobe koje je imaju, tako da je AB grupa “univerzalni primalac”.

Važno je napomenuti i da osobe sa negativnim Rh faktorom mogu primati samo krv odgovarajuće krvne grupe sa negativnim Rh faktorom, dok osobe koje su Rh pozitivne mogu primati odgovarajuću krvnu grupu i sa negativnim i sa pozitivnim Rh faktorom.

To znači da:

Ako osoba koja ima AB krvnu grupu primi krv bilo koje krvne grupe, neće biti problema.

Ako osoba koja ima O krvnu grupu primi bilo koju osim sopstvene, velika je verovatnoća da će doći do velike hemolitičke transfuzijske reakcije.

Ukoliko dođe do greške, i javi se hemolitička transfuzijska reakcija, imuni sistem primaoca napada ćelije donirane krvi, one se kidaju i raspadaju, oslobađaju se vrlo opasna jedinjenja i osoba se ozbiljno razboli.

Može da dođe do otkazivanja bubrega, prvo urin postaje crvenkast, a onda bubrezi sasvim prestaju da rade. Uz brojne komplikacije, osoba upada u stanje šoka i umire.

U slučajevima transfuzije pogrešne krvne grupe, smrtnost je izuzetno visoka ukoliko izostane hitno lečenje, a izražena je čak i ukoliko se reaguje odmah, piše “Mental Flos” (Mental Floss).